Mini 3-stop PVC White-White Pump Tubing

$35.20

Mini Peri-Pump, 3-Stop White/White (0.040"/1.02mm ID), PVC, 12/pkg (455mm OVA, 95mm gap between stops)

Thermo P/N: 842312052401